Begraven

Kiest u voor begraven, dan heeft u voor langere tijd een gedenkplaats die u kunt bezoeken en die u wellicht troost kan bieden. De begraafplaats kan een fijne plek zijn om uw dierbare overledene te herdenken. U heeft de keuze tussen een algemeen graf en een particulier graf.
 
Algemeen graf
Een algemeen graf is een graf waarin doorgaans twee of drie personen begraven worden die geen binding met elkaar hebben. Er is geen keuzemogelijkheid van plek op de begraafplaats of begraafniveau in het graf; dit wordt bepaald door de begraafplaats. Een algemeen graf is eigendom van de begraafplaats en blijft minimaal 10 jaar intact (de wettelijke rusttermijn). Na die periode wordt het graf uitgegeven voor nieuwe begrafenissen. Op een algemeen graf kan een klein gedenkteken  geplaatst worden.
 
Particulier graf
Een particulier graf is eigendom van de familie. Sommige begraafplaatsen geven zo’n graf uit voor onbepaalde tijd en andere begraafplaatsen stellen hiervoor een termijn (doorgaans 20, 30 of 40 jaar), die na afloop telkens met 10 jaar verlengd kan worden. De plek op de begraafplaats en voor hoeveel personen het graf uiteindelijk bestemd is, kunnen de nabestaanden op de meeste begraafplaatsen zelf bepalen. Op het gehele graf kan een gedenkteken of een monument geplaatst worden dat voldoet aan de richtlijnen van de begraafplaats. Veelal zijn de afmetingen de enige beperking en bent u verder vrij om invulling te geven aan de uitvoering van het gedenkteken.
 
Voor meer informatie over een particulier graf kunt u contact opnemen met de beheerder van de betreffende begraafplaats of met Van Der Helm uitvaartzorg. Wij vertellen u desgewenst ook graag meer over de verschillen tussen een algemeen en een particulier graf.