Aangifte van overlijden

Nadat iemand is overleden, moet er aangifte gedaan worden van overlijden bij de gemeente. Dit gebeurt in de gemeente waarin de persoon is overleden. Deze aangifte verzorgen wij voor u. Bij de aangifte wordt een akte van overlijden en het verlof om de uitvaart te mogen laten plaatsvinden, verstrekt.

Akte van overlijden
De akte van overlijden is het officiële document waarin wordt bevestigd dat iemand is overleden. Wij adviseren u om het origineel in eigen bezit te houden. 
De Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, de zorgverzekeraar en steeds meer andere instanties zijn direct geïnformeerd wanneer de aangifte bij de gemeente is gedaan. U krijgt van ons een aantal kopieën van de akte, die kunt u versturen naar de andere instanties, zoals verzekeraars of pensioenfondsen. Ook de notaris vraagt om een akte van overlijden bij het opstellen van een akte van erfrecht. 

Verlof voor de uitvaart
Het verlof tot begraven/cremeren geeft de uitvaartverzorger af aan het betreffende crematorium of de begraafplaats op de dag van de uitvaart.