Erfrecht en erfbelasting

Als er geen testament is, bepaalt de wet welke erfgenamen delen in de nalatenschap. In een testament kunt u erfgenamen benoemen die anders niet volgens de wettelijke regeling zouden erven. Denk bijvoorbeeld aan de partner waarmee u ongehuwd samenwoont, stief- of pleegkinderen of goede doelen.
 
Erfbelasting
Als er iemand iets erft, moet daarover in veel gevallen belasting betaald worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de (familie)relatie die iemand had met de overledene. Deze belasting heette vroeger successierecht, maar sinds 2010 spreken we over erfbelasting. De aangifte voor de erfbelasting moet door de erfgenamen of de executeur binnen 8 maanden na het overlijden worden ingediend.