Notaris en nalatenschap

Wanneer u een testament wilt opstellen, neemt u daarvoor contact op met een notaris. In een testament legt u vast hoe de nalatenschap moet worden verdeeld en kunt u persoonlijke wensen vastleggen. Het testament wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister.
 
Executeur
Wanneer er na overlijden een testament moet worden opgevraagd, kunt u naar iedere willekeurige notaris gaan. U bent dus niet verplicht om de notaris in te schakelen die het testament heeft opgesteld. De notaris zal vervolgens een akte van erfrecht opstellen. Hierin wordt bepaald wie de erfgenamen zijn en hoe de verdeling van de nalatenschap moet plaatsvinden.
In uw testamant kunt u ook een executeur benoemen en vastleggen welke bevoegdheden hij of zij krijgt. De executeur krijgt het beheer over de hele nalatenschap, moet de schulden betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of uitbetalen.
 
Begeleiding bij nalatenschappen
Een executeur hoeft geen familielid te zijn; u kunt ook kiezen voor een buitenstaander. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Willemien Stoop van PABN, Particuliere Administraties en Begeleiding bij Nalatenschappen. Dit kleinschalige kantoor is gespecialiseerd in personen- en familierecht.