Repatriëring

Als iemand in een ander land overlijdt dan waar de uitvaart zou moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld door vakantie of immigratie, dan is het mogelijk het lichaam te transporteren naar de gewenste locatie.

Voor het vervoeren van een overledene vanuit of naar het buitenland bestaan de nodige voorschriften en regels waar we ons aan moeten houden. Deze kunnen per land van herkomst of bestemming nogal van elkaar verschillen. Afhankelijk van het betreffende land wordt bekeken of het vervoer over land of via de lucht wordt gedaan. Het lichaam dient te worden gebalsemd en op voorgeschreven wijze worden “verpakt” voor transport. Diverse documenten zoals een medische verklaring, een paspoort voor overledenen, een balsemingsverklaring, een internationale akte, e.d.  moeten worden verkregen bij de diverse instellingen en instanties voordat de overledene mag vertrekken of ontvangen mag worden.
In sommige gevallen, veelal bij overlijden op vakantie, ligt deels het vervoer en het regelen ervan in handen bij de reisverzekering. In de andere gevallen is het geheel aan de nabestaanden om het vervoer te regelen. In beide gevallen kunnen wij u alle zorg uit handen nemen en alles tot in het kleinste detail voor u regelen.

Het hele traject hebben wij ons volledig eigen gemaakt en wij hebben ook hiervoor de benodigde kennis en betrouwbare connecties  en contacten om dit hele proces overzichtelijk en vloeiend te laten verlopen, ongeachte welk land het betreft.

Urn vervoeren over de grens
Ook voor het vervoeren van as in een urn vanuit of naar het buitenland zijn er voorschriften en regels en ook hierop heeft ieder land z’n eigen interpretatie. Voor sommige landen hoeft dit alleen maar een afgesloten urn met een internationale crematieverklaring te zijn. Andere landen stellen hiervoor hogere eisen. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan en alles conform de voorschriften regelen om de urn verantwoord te kunnen (laten) vervoeren.