Jeanine van Rooijen

26 december 1946 - 11 augustus 2023


De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vindt plaats op zaterdag 19 augustus om 12.30 uur in de aula van crematorium Iepenhof aan de Hoflaan 18 te Delft.

La cérémonie avant l’incinération aura lieu le samedi 19 Août à 12h30 à la salle du crématorium Iepenhof, Hoflaan 18, 2616 AA à Delft.

Livestream

Klik hier om de plechtigheid via een livestream online bij te wonen, gebruik om in te loggen de code: 373864
Cliquez ici pour assister à la cérémonie en direct, utilisez pour vous connecter le code: 37 38 64

Persoonlijk bericht
Klik hier om een persoonlijk bericht achter te laten in het digitale register
Cliquez ici pour laisser un message personnel dans le registre numérique

Rouwkaart
Klik hier om de digitale versie van de rouwkaart te bekijken als PDF
Cliquez ici pour voir la version numérique de la carte de deuil au format PDF

Correspondentie
Van Der Helm & Schols uitvaartzorg
O.v.v. Jeanine van Rooijen - Rémion
Veenweg 14, 2631 CL Nootdorp