Sanne van Viegen

Vlaardingen, 20 februari 1978 - Voorburg, 20 februari 2021


Wegens de huidig geldende beperkingen in verband met het Corona-virus zal slechts een select gezelschap de besloten samenkomst op vrijdag 26 februari om 13.30 uur in de Dorpskerk te Leidschendam kunnen bijwonen. Aansluitend zullen wij Sanne begeleiden naar haar laatste rustplaats op begraafplaats Wilsveen.

Steunbetuiging 

De familie ontvangt graag middels een kaart of brief uw persoonlijke herinneringen aan Sanne per post via onderstaand correspondentieadres.

Livestream

Klik hier om in te kunnen loggen op de livestream die toegang geeft om de samenkomst online bij te kunnen wonen. 

Erehaag

Na de samenkomst in de Dorpskerk zullen wij Sanne per fiets begeleiden naar de begraafplaats aan het Wilsveen 10C te Leidschendam. Er zal dan gelegenheid zijn om Sanne een laatste eer te bewijzen door met elkaar een erehaag te vormen. Deze haag stellen wij op vanaf de ingang van de begraafplaats in de richting van de Kostverlorenweg. Wij verzoeken een ieder met nadruk de anderhalve meter afstand te respecteren anders kan de haag niet plaatsvinden.
(Wij verwachten de haag te passeren tussen 14.45 en 15.00 uur, dus verzoeken wij u uiterlijk 14.40 uur in de haag plaats te nemen.)

Bloemen

Eventuele bloemstukken kunnen dagelijks, tot uiterlijk donderdag 25 februari, worden bezorgd aan Uitvaartcentrum Leidschendam - Voorburg aan de Strandwal 1 te Leidschendam tussen 12.00 en 16.00 uur. 

Correspondentieadres

Van Der Helm & Schols uitvaartzorg
O.v.v. Sanne van Viegen
Damlaan 64, 2265 AP Leidschendam